Preu per nen: 10,50 euros per nen.

Abonament d’aniversari:

De 10 a 14  nens: 125 euros.

De 15 a 19 nens: 165 euros.

De 20 a 25 nens: 200 euros.

Important: Tots els nens que participin a la festa , independentment si menguen entrepa o no , serán contants al pack de nens.